Sunday, March 8, 2015

Un cântec pe săptămână - Corul Shira, "Im Hashem Lo Yivneh Bayis"Cântarea de faţă are loc cu ocazia unei ceremonii de Bar Miţva, ceremonie religioasă iudaică de trecere, cu origini post-biblice. Cuvintele sunt din Psalmii lui David, astfel: "De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte." (Psalm 126, 1); "Iată nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce-l păzeşte pe Israel." (Psalm 120, 4). Muzica îi lui Shlomo Yehuda Rechnitz, autor al multor cântece tradiţionale evreieşti. Corul Shira a luat naştere în 2003, sub bagheta lui Shraga Gold, are astăzi în jur de 30 de membri şi a ajuns cunoscut în toată lumea. Este un cor profesionist, care cântă la tot felul de evenimente legate de tradiţia şi credinţa mozaică.
Din punct de vedere tehnic, avem de-a face cu o compoziţie în măsura de patru pătrimi, cu două teme care se repetă ciclic. Se porneşte de la unison şi se adaugă pe parcurs şi alte voci, dintre care una (aproape) în permanenţă la octavă. Vorbim deci în special despre amplificarea sonorităţii, care rezultă şi din armonicele vocilor bărbăteşti - fără să se audă distinct, acestea creează bogăţia timbrală a sonorităţii de ansamblu. Un aspect foarte interesant, care apare undeva după măsura a 8-a, este reprezentat de sunetele mute emise de o singură persoană şi care aduc ca sonoritate cu o chitară bas. Organizarea sunetelor e modală, orientală, lucru care se aude clar în scurtele momente solistice, cu microintervale (intervale mai mici de semiton). Deşi abordarea corală este modernă, acest modalism, ca şi forma simplă şi uşor de încadrat în schema strofă-refren păstrează legătura cu muzica tradiţională din regiune. Este practic o interpretare cu mijloace moderne, dar în spirit şi limbaj tradiţionale, chiar cu iz folcloric. Muzica este spirituală, un imn de laudă şi în acelaşi timp - şi aici cred că e marea valoare a lucrării - ilustrarea bucuriei depline pe care o are omul aflat în relaţie personală cu Dumnezeu. No comments: