Sunday, May 17, 2009

Stop paradei gay!

Se repetă de ani de zile şi noi nu facem destul ca să ne opunem. Anul acesta se vrea ca străzile Bucureştilor să fie din nou întinate de marşul homosexual. Noi ce avem de gând să facem?
Lucrurile sunt simple. Am o mamă şi ştiu că e de neînlocuit. Am şi un tată şi poate voi deveni şi eu într-o zi tată. Şi mi-aş dori ca fiecare copil să aibă parte de această minunată diversitate, de afecţiunea complementară a părinţilor, de bogăţia unei familii. Iar dacă dintr-o pricină sau alta nu poate, puţinul care i-a rămas să nu fie ciuntit de patronajul unei alianţe împotriva naturii. E datoria noastră faţă de Dumnezeu, faţă de ţară, faţă de părinţii şi copiii noştri şi chiar şi faţă de amărâţii care defilează în numele unei libertăţi care îi păgubeşte în primul rând pe ei să încercăm să-i oprim.
Anul acesta nu voi fi în ţară în ziua când se vrea organizarea paradei homosexualilor. Dar cu gândul sunt alături de cei care luptă împotriva transformării capitalei în Sodoma. Nu-i judecaţi, căci fiecare avem păcatele noastre. Unele poate mai mari. Dar opriţi-i! Rugaţi-vă, scrieţi, mărturisiţi, mergeţi acolo. Şi nu uitaţi că cei care participă la marş sunt laşi. În orice revoltă autentică, fie ea şi pentru o cauză nedreaptă, sunt de admirat actele de curaj şi demnitate. Lupta pentru un ideal, fie el şi fals, este însufleţită de îndrăzneală. Dar revolta lor e una mincinoasă, pentru că se ascund în spatele bâtelor poliţiştilor, a gazelor lacrimogene, a scuturilor şi a loviturilor date în toţi cei care, ca şi ei, vor să-şi exercite dreptul la liberă exprimare. Deschideţi ochii! Poliţia nu dă doar în cei care au manifestări violente. Poliţia îi bruschează, îi înjură, îi îmbrânceşte şi-i arestează şi pe cei care îşi exprimă paşnic opoziţia. Ştiu despre ce vorbesc, am fost acolo. Parada gay se sprijină pe forţele de represiune şi pe sancţiuni impuse din afară împotriva revoltei unui fond creştin. Unde e libertatea pe care o trâmbiţează, dacă n-au curajul să lupte decât sprijiniţi de cei care le bagă celorlalţi pumnul în gură? Marşul homosexualilor nu are nici o legătură cu libertatea, pentru că se sprijină pe opresorii ei, devenind astfel manifestarea liberticidă a unui conformism laş. De ei să ne temem?
Public în continuare apelul Forului Ortodox Român şi a altor două organizaţii către ierarhia Bisericii Ortodoxe, pentru ca şi mai-marii noştri întru Hristos să ia poziţie. Doamne ajută!
A P E L
Către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române


Cu prisositoare bucurie: Hristos a înviat!


„De aceea Dumnezeu i-a dat necurăţiei, după poftele inimilor lor, ca să-şi pângărească trupurile lor între ei, ca unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună şi s-au închinat şi au slujit făpturii, în locul Făcătorului, Care este binecuvântat în veci, amin! ” (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 1, 24-28)
Prea Fericite Părinte Patriarh,
Înalt Prea Sfinţiţi si Prea Sfinţiţi Parinti,


Pe temeiul sfintei şi dumnezeieştii învăţături ortodoxe, noi, creştinii ortodocşi români pe care îi păstoriţi ca întâistătători ai Bisericii Ortodoxe Române, vă adresăm rugămintea de a veni în apărarea noastră în aceste zile în care sminteala şi urâciunea pustiirii vor tulbura iarăşi sufletele creştinilor şi vor pângări capitala ţării noastre prin organizarea, de către comunitatea homosexualilor, a unui aşa-zis „festival al diversităţii” sub denumirea de „GayFest 2009”.
Aceşti nefericiţi şi bolnavi semeni ai noştri, atinşi fiind de patima locuitorilor Sodomei şi Gomorei, promovează cu insistenţă şi agresivitate ideea că libertatea de expresie, de manifestare garantată prin legea oamenilor le oferă cadrul necesar de a organiza în fiecare an un carnaval grotesc al imoralităţii şi degradării condiţiei umane. Dobândirea unor drepturi protectoare, prin abrogarea legislaţiei care pedepsea homosexualitatea ca infracţiune, pare a nu fi suficientă pentru homosexualii din România, aceştia lansând o puternică ofensivă pentru a obţine dreptul la “căsătoria homosexualilor” şi, mai ales, dreptul de a înfia copii pentru a-i creşte în mediul imoral al aşa-ziselor “familii” homosexuale. Renunţând la lupta împotriva propriilor patimi, homosexualii încearcă să-i determine pe ceilalţi membri ai societăţii să devină părtaşi la patima lor. De aceea, homosexualii caută să ridice păcatul la rang de virtute, să dobândească statutul de normalitate pentru perversiunea în care trăiesc şi astfel să impună societăţii româneşti asumarea oficială a unor comportamente anticreştine şi deosebit de dăunătoare pentru sănătatea trupească şi sufletească a fiinţei umane.
Acceptarea oficializării homosexualităţii ca stare de normalitate nu reprezintă o victorie a libertăţii umane, ci, dimpotrivă, o viciere a acestei libertăţi, o capitulare a poporului atât de la legea naturală, care opreşte pe om de la comportamentele împotriva firii, cât mai ales de la legea lui Dumnezeu care „făcând pe om după chipul Său, a făcut bărbat şi femeie” (Facerea 1, 27) şi „i-a binecuvântat şi le-a poruncit: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi.” (Facerea 1, 28) Argumentele omeneşti, superficiale şi relative, care fac apel la o libertate pervertită, ce ar pune semnul egalităţii între anormalitatea homosexualităţii şi normalitatea relaţiei dintre un bărbat şi o femeie uniţi în Sfânta Taină a Cununiei, nu pot fi aşezate mai-presus de învăţătura şi poruncile dumnezeieşti descoperite de Însuşi Dumnezeu prin Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.


Preafericirea Voastră,
Înaltpreasfinţiţi, preasfinţiţi părinţi


Avem încrederea că Sfântul Sinod, în frunte cu Părintele Patriarh al Bisericii noastre dreptmăritoare, are atât puterea, cât şi autoritatea duhovnicească de a interveni pentru oprirea acestor sminteli şi pângăriri pe care homosexualii le comit împotriva milioanelor de creştini români, prin aşa-zisul festival al diversităţii „GayFest 2009”. Există multe mijloace legale şi morale pentru a ridica stavilă împotriva atotpaguboasei propagande a homosexualităţii. Drept pentru care, cu smerită metanie, îndrăznim, ca nişte fii, să vă facem cunoscute aşteptările şi năzuinţele noastre privind măsurile pe care dacă Biserica noastră le-ar adopta s-ar pune o semnificativă piedică acestei propagande a degenerării umane, răspăndirii apucăturilor sodomite, desfrânării şi perversiunilor în general, în societatea românească:
- solicitarea Patriarhiei Române adresate Primăriei Capitalei de a nu aproba desfăşurarea paradei homosexualilor în spaţiul public, pe străzile oraşului, datorită faptului că o astfel de paradă lezează grav demnitatea şi jigneşte profund sentimentele religioase ale comunităţii creştinilor ortodocşi din Bucureşti şi din ţară;
- un protest public al Patriarhiei împotriva desfăşurării „GayFest 2009”, adresat administraţiei publice locale a Capitalei, Guvernului şi Parlamentului României;
- instituirea unor rugăciuni speciale pentru întoarcerea de la păcat a celor căzuţi în patima homosexualităţii, la slujbele ţinute în bisericile Bucureştiului pe tot parcursul „GayFest 2009”;
- acţiuni de catehizare intensă a credincioşilor din parohiile Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu păcatul homosexualităţii, prin predici speciale, organizarea de seminarii, distribuirea de broşuri şi pliante informative, vizionarea de filme documentare, pe tot parcursul „GayFest 2009”;
- organizarea unei procesiuni cu sfinte moaşte în zona Catedralei Patriarhale, ca act de smerită rugăciune către Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să nu pedepsească pe locuitorii Capitalei ţării noastre pentru că au îngăduit o asemenea urâciune precum „GayFest 2009”;
- conceperea şi lansarea oficială, în regim de urgenţă, de către Patriarhia Română, a unui program naţional de vindecare şi recuperare a homosexualilor prin activităţi de natură medicală, asistenţă psihologică, catehizare şi consiliere duhovnicească;
Asociaţiile noastre, credem noi în asentimentul tuturor credincioşilor ortodocşi din România, vă vor fi alături în toate aceste lucrări mărturisitoare. Numai atât rugăm pe Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh. ca, împreună cu Înaltpreasfinţiţii Părinţi Mitropoliţi şi cu Preasfinţiţii Părinţi Episcopi, să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a ne fi îndrumători şi sprijin întru mărturisirea şi plinirea poruncilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în aceste zile când credinţa şi viaţa creştină sunt atât de greu puse la încercare.

Cu nădejde şi smerită închinăciune,
Forul Ortodox Român
Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România
Alianţa Familiilor din România


- Forul Ortodox Român (F.O.R.), structură federativă fără personalitate juridică, a fost înfiinţată la 29 noiembrie 2008, prin consensul reprezentanţilor a 60 de organizaţii civice cu caracter cultural ţi sociale, care au participat la conferinţa Asociaţiilor Laicatului Ortodox Român. F.O.R. este coordonat de liderii organizaţiilor: Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, Asociaţia „Pro-Vita” - Filiala Bucureşti, Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale A.R.T.R.I., Asociaţia „Christiana” şi Asociaţia „Rost”.
- Federaţia Organizaţiilor Ortodoxe Pro-Vita din România cuprinde 16 asociaţii şi fundaţii care apară şi cultivă valorile vieţii.
- Alianţa Familiilor din România este o asociaţie civică promotoare a principiilor social-culturale care au stat la baza dezvoltării societăţii: familia şi morala creştină aplicată în relaţiile interumane şi în viaţa socială.

UPDATE

Şi pentru a vedea mai clar cu cine avem de-a face, vom spune ca organizatorii Marsului pentru Familie au fost amenintati cu moartea de catre un activist pentru "drepturile" homosexualilor. Deci cine sunt intolerantii, violentii, promotorii urii? Detalii aici: http://c-tarziu.blogspot.com/2009/05/organizatorii-marsului-pentru-familie.html .

18 comments:

Fenrir said...

Oricâte "lupte" s-ar duce impotriva lor, prin orice mijloace pasnice, este clar in van. Nu mai ai ce sa le faci.

manu said...

Sigur ca nu trebuie incurajat acest triumf al diavolului, ar trebui un embargo total al telviziunilot, ziarelor, posturilor de radio,lucru imposibil, nu?, sau macar lasat pustiu locul pe unde trec, sau sa-ti intorci privirea ca si cand n-ar fi.

gonzo said...

nu credeti ca discutia nu are sens? la fel ca si marsul homolailor. putin oameni au timp de prostiile lor. chiar si eu, care am mai mult timp liber decat altii, abia daca ma uit pe stirile cu homosexuali. si de mine s-a luat unul in germania, acum vreo 10 ani. omul a fost direct, m-a invitat la o partida de sex la el acasa. i-am spus ca nu sunt interesat.a fost putin trist, dar dupa cateva beri s-o fi linistit. eu nu prea ii inteleg pe homosexuali, tehnic vorbind. cum pana mea sa i-o sugi unuia? pare grotesc.

cu biserica ortodoxa am ceva de impartit insa: indobitocirea voita a oamenilor simpli si reactiile vehemente impotriva legalizarii prostitutiei.

Code Eternity said...

n-am speranta ca se vor opri apucaturile astea, ba din contra. Cred ca nu peste mult timp va veni vremea societatii impartita in celule, fiecare pe nisa ei. Se va populariza idea de ”nu esti ca mine, nu ma interesezi”. Sa vezi atunci diversitate culturala

Anonymous said...

asa ca fapt divers, kitaristul de la rising shadow nu e gay? intr-o vreme asa scria pe pagina de myspace a trupei illuminati, din care mai face parte.

Paul Slayer Grigoriu said...

Anonymous, citeste mai atent pagina respectiva. Nu e gay, stai linistit.

Anonymous said...

Inteleg ca esti contra paradei, contra cerintei lor de acces la casatorie si la adoptie, contra gay-lor in general.

Contra (circ) paradei sint si eu : nu vad rostul unei manifestatii a unei practici sexuale in plin oras, sub motiv de libertate. Contra adoptiei sint si eu pentru aceleasi motive evidente pe care le expui si tu : un copil nu poate fi crescut de doua persoane de acelasi sex.

Insa, in privinta casatoriei lor intre ei si in privinta gay-lor in general, eu (iti) pun o intrebare : cu ce te deranjeaza ? Pe tine si pe societate.(in afara celor provocatori, si facind abstractie ca nu-i agreezi)
LR

Marian MHM said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Eu am o problema:de ce Biserica ortodoxa romana nu ia nici o atitudine oficiala privitoare la homosexualitate ,legalizarea prostitutiei,casatorii intre persoane de acelasi sex,etc.?E de datoria ei sa apere valorile crestine care au facut posibila continuitatea romanilor in acest spatiu de veacuri.Crestinii trebuie sa se simta si ei aparati de nerusinarea cu care acesti indivizi isi proclama "normalitatea", de catre Biserca mama.Ma intreb de ex. cam ce educatie pot primi copiii infiati de o "familie" de homosexuali.

Anonymous said...

@ MHM
Ce treaba au "casatoriile" cu sobolani despre care vorbesti sau zoofilia cu ce se vorbeste aici ?

In ziua de azi exista casatoria religioasa si casatoria civila (stii, chestia aia numita Codul Civil). Prima nu se poate fara a doua. Aspectul civil are prioritate la noi in zilele noastre. Se numeste stat de drept si nu stat religios.

Vorbesti despre un "progres". Eu nu vad nici un progres in casatoria civila intre persoane de acelasi sex. Ma intreb numai, in afara de aparatorii consideratelor crestine, pe cine si cu ce deranjeaza ei casatorindu-se sau traind cum traiesc ? Vezi ca Hristos asteapta bietul muritor sa vina la el, nu se invita niciodata nepoftit. Eu consider ca e treaba lor sa traiasca cum vor ei, in pacatul crestin sau nu, din moment ce nu este daunator societatii CIVILE.
LR

Marian MHM said...
This comment has been removed by the author.
Andreea said...

http://www.zombietime.com/up_your_alley_2008/part_1_full/index.php

imagini de la parada gay din san francisco. cam acolo o sa se ajunga si la noi daca toleram paradele astea!

Fenrir said...

Andreea, ne-ai amutzit pe toti cu linkul ala. :|

Anonymous said...

intre timp si-au modificat illuminati profilul, dar sa stii ca mai demult scria ceva despre andrei popa si petre ca fiind parteneri gay, care mai si canta intre partide de sex sau asa ceva...

peccatum said...

Paulica, manifestarea gay ca si contramanisfestarea sunt ambele din categoria tara arde si babele se piaptana. Daca alora le place sa se f..a in cur crezi ca daca arunci tu cu doua oua si ridici un poster cu un sfant ala o sa se gandeasca , frt oul asta lua din plin m-a convins, prefer pizda pulii sau curului? Si la urma urmelor de ce l-ar interesa pe homalau ce parere ai tu sau altii despre fututu in cur. Stii vb aia cu fuck and let fuck. Parada lor insa mi se pare intradevar un demers deplasat. Pe ideea ca daca iti place sa te futi in cur si sa simti la mana un cur paros do it, nu inteleg de ce tre sa stie juma de Bucuresti ce iti place tie. E ca si cum ne-am face noi o organizatie de mancatori ferventi de porc si am marsalui sa stie tot boboru ca noua ne place porcu.

alexander said...

@peccatum: vezi ca nu ai inteles?! nu despre defilarea pentru porc se discuta aici, ci pentru preferinta pentru o anumita parte a porcului ;)

Anonymous said...

Eu am probleme cu dobitocii ca voi. Cum plm sa te opui unor lucruri care sunt firesti? Eu nu-s gay, dar ii sprijin, mai ales ca sunt mult mai pasnici decat rockarii cretini care mai sunt si cre(s)tini - tot aia pana la urma.

Stiinta a dovedit cam tot ce era de dovedit pana in momentul de fata...nu stiu ce va fute pe voi grija de treburile astea...fucking die!

P.S. Bah tu ala de ai Slayer in nume, esti cel mai dobitoc din cati am vazut. Blogger xenofob in pla mea!

Paul Slayer Grigoriu said...

@Anonymous: Am apreciat mereu indrazneala si curajul, mai ales atunci cand sunt insotite de argumente bine intemeiate. You've gotta be proud, brother.