Monday, October 13, 2008

Cântarea zilei

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos, şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

(14 octombrie - Sfânta Cuvioasă Maică Parascheva de la Iaşi)

Pentru detalii vezi: http://paginiortodoxe.tripod.com/vsoct/10-14-cv_parascheva.html

1 comment:

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.