Thursday, October 2, 2008

Înţelepciunea ficţiunii - extrase din "Mântuitorul Dunei" (Dune Messiah)

"Raţiunea e prima victimă a oricărei emoţii violente."

"Folosirea forţei brute te face infinit mai vulnerabil la acţiunea unor forţe superioare." (axiomă Bene Gesserit)

"Nu în momentul creării lor suferă imperiile de lipsa unui scop, ci mai târziu, când sunt ferm stabilite şi când obiectivele sunt date uitării şi înlocuite de ritualuri lipsite de orice temei" (Fragment din "Spusele lui Muad' Dib", de Prinţesa Irulan)

"A te suporta pe tine însuţi este, poate, cea mai grea corvoadă din acest univers."

"Când te trezeşti, dimineaţa, prima geană de lumină îţi dezvăluie o lume nouă - o suprafaţă virgină care aşteaptă să-ţi aşterni urmele."

"Formulările întortocheate ale legalităţii s-au dezvoltat în jurul nevoii de a ne ascunde nouă înşine violenţa pe care o plănuim împotriva altora. Între faptul de a-i lua unui om o oră din viaţă şi acela de a-i lua viaţa nu e decât o deosebire de nuanţă. Şi într-un caz şi în celălalt recurgem la violenţă, îi consumăm acelui om energia. Eufemisme sofisticate pot disimula intenţiile noastre ucigaşe, dar orice folosire a puterii împotriva altuia se traduce, în ultimă instanţă, prin simplul enunţ: 'Mă hrănesc cu energia ta'."

"Ce-i legea? O formă de control? Legea filtrează haosul, lăsând să treacă... ce? Acalmia? Legea... idealul nostru cel mai elevat şi natura noastră cea mai josnică. Nu privi prea îndeaproape legea. Dac-ai s-o faci, vei descoperi interpretările raţionalizate, cazuistica legală, precedentele comode. Şi vei descoperi acalmia, care nu-i decât un alt cuvânt pentru moarte."

2 comments:

Anonymous said...

Speechless!!!

Fratello Metallo

Anonymous said...

I can't believe it, sa regasesc in amicul Grigoriu un admirator al ciclului Dune?