Thursday, October 30, 2008

"Zeitgeist" sau panorama deşertăciunilor (I)

Cadrul general

În ultima vreme, un filmuleţ ce se vrea documentar face furori printre internauţi. Difuzat cu o tenacitate suspectă – ca spam, cu posibilitatea vizionării şi descărcării gratuite – „Zeitgeist”, ai cărui finanţatori ne rămân până astăzi necunoscuţi, încearcă să ofere o privire asupra lumii ce ar rupe vălul ignoranţei care a făcut din noi subiecte ale manipulării. Filmul are trei părţi. Prima, cu subtitlul „Cea mai mare poveste spusă vreodată” este un atac direct la adresa creştinismului. De fapt, la nivel declarativ sunt vizate în general ceea ce autorii numesc „religii teiste” (adică ce presupun credinţa în cel puţin o deitate), dar ţinta principală a presupuselor dezvăluiri e Hristos, atacurile având efecte prin ricoşeu şi asupra mozaismului şi, în mai mică măsură, a mahomedanismului.
Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, „Zeitgeist” stabileşte destul de clar pentru cine are ochi să vadă, cadrul ideologic. Accentul este pus pe trăirea lui „aici şi acum”, fără a da atenţie trecutului sau viitorului, pe amoralism („nu există lucruri bune sau rele în sine”), pe evoluţionism şi o „reconectare cu forţele naturii, cu unitatea universului”. Nu se neagă o anumită spiritualitate, deci poziţia nu este una pur atee – deşi sunt folosite argumente puse la dispoziţie de diferitele forme ale ateismului organizat – ci mai degrabă cu accente de panteism, divinizare a naturii şi contopire a omului în esenţa ei impersonală, toate având o profundă aversiune faţă de religia aşa-zis oficială şi faţă de instituţiile religioase. Toate acestea se identifică cu un curent numit new age, pe care, în 1994, Părintele Symeon de la Essex îl descria în felul următor: „Nu există o mişcare new age, nu există un fondator al ei, dar toate aceste mişcări interesate de spiritualităţile orientale, de magie, de toate aceste lucruri, amestecate cu o răceală a credinţei creştine sunt legate un pic de astrologie. Se crede că omenirea va intra într-o nouă eră, în care elementele pozitive din toate religiile lumii vor forma o nouă religie, în care capacităţile spirituale ale omului vor fi dezvoltate enorm. (...) Din nefericire însă, intrând în acest curent, oamenii devin sclavii unor spiritualităţi false. (...) După perioada de decădere materialistă, omul se întoarce spre spiritual, fără să-şi dea seama că există multe duhuri care nu sunt Duhul Sfânt”. Această spiritualitate mixtă este evidentă în „Zeitgeist”, în momentul în care Jordan Maxwell, specialist independent în astro-teologie, introduce atacul împotriva creştinismului prin afirmaţia că cei ce cred în Dumnezeul creştin se opun dreptăţii divine şi au nevoie „să cunoască adevărul, pentru că adevărul îi va face liberi”. Paradoxal şi ironic, această ultimă parte a propoziţiei nu este altceva decât un citat din spusele lui Hristos (Evanghelia după Ioan, capitolul VIII, versetul 32).

Asemănări şi deosebiri, simboluri şi false simboluri

Urmează apoi argumentaţia anti-creştină propriu zisă. Pornind de la efectele de stand-up comedy, cu râsete pe fundal, ironizând o variantă simplificată şi ridiculizată a credinţei, se afirmă în „Zeitgeist” că învăţătura creştină nu este decât o compilaţie a credinţelor mai vechi care ar avea la bază o schemă evolutivă astrologică, cu soarele în centru şi cele douăsprezece semne zodiacale în jurul lui. Urmează o înşiruire de falsuri grosolane, care se sprijină pe ideea inculturii publicului contemporan şi disponibilitatea de a crede orice are o aură de mister. Astfel, sunt prezentate mai multe zeităţi păgâne, aşa-zis solare, despre care se spune că ar avea exact aceleaşi caracteristici ca Hristos: naşterea pe 25 decembrie, dintr-o fecioară, activitatea publică începută la 30 de ani după un botez, numele divine de „Fiu al lui Dumnezeu” sau „Lumină a lumii”, moartea şi învierea. Privitorul e bombardat cu o serie imensă de nume de zeităţi cărora le sunt asociate aceste caracteristici. O simplă privire critică, eventual dublată de lectura oricărei istorii a religiilor – de găsit şi la un click distanţă, pe internet – arată falsitatea argumentelor înfăţişate. Horus este fiul lui Isis ŞI OSIRIS, iar moartea lui este consecinţa unei lupte şi nu jertfă de bunăvoie, Krishna, avatar al lui Vishnu, identificat în alte variante ale hinduismului cu fiinţa supremă însăşi, este al 8-lea fiu al prinţesei Devaki şi al lui Vasudeva, născut, după calcule care, desigur, nu pot avea pretenţia unei prea mari exactităţi, deoarece în perioadele apariţiei acestor mituri se foloseau alte calendare, pe 18 sau 21 iulie 3228 înainte de Hristos, Dionisos este fiul lui Zeus şi al prinţesei Semele ( în alte variante al zeităţii infernale Persefona). Despre alţi zei enumeraţi în lista autorilor filmului, cum ar fi Thor, nici nu mai are rost să amintim, deosebirile fiind evidente. Că există similitudini între creştinism şi unele credinţe anterioare este de netăgăduit. Dar acestea merg până la un punct şi se deosebesc în esenţă. Explicaţia pe care o dau istoricii religiilor este fondul comun al experienţei omeneşti, din care, ulterior, s-au desprins diferitele sisteme religioase, iar Sfinţii Părinţi vorbesc despre rămăşiţe ale Revelaţiei de la începuturi, care s-a deformat, cu timpul din pricina păcatului oamenilor, şi le-a fost redată în forma corectă întâi prin profeţi, apoi prin însăşi venirea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De altfel, realizatorii însuşi arată că apologeţii creştini, dintre care ei dau exemplul Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful, au cunoscut aceste asemănări şi s-au folosit de ele pentru a-şi transmite mai uşor mesajul. Concepţia lor era aceeaşi ca cea menţionată mai sus, că deformările şi „schimonosirile” adevărului sunt rezultatul păcatelor şi al intervenţiei nemijlocite a diavolului, căci în creştinism cunoaşterea teoretică nu poate exista decât în deplină armonie cu trăirea în acord cu Dumnezeu. Explicaţia din urmă poate fi considerată forţată de cei care nu cred, însă cu atât mai mult sunt forţate similitudinile cu ciclul planetelor şi credinţele astrologice derivate din acesta.
Mai departe, autorii filmului insistă pe simbolismul noii ere (new age!), care ar însemna sfârşitul creştinismului prin ieşirea din era Peştilor şi intrarea în era Vărsătorului (aquarius). Continuă şi aici paralelele imaginare. Se ştie că, la începuturile creştinismului, cei care aparţineau credinţei în Hristos se recunoşteau între ei prin desenarea pe pământ a unui peşte. Acesta nu este însă nicidecum legat de semnul zodiacal cu acelaşi nume. Cum lumea în care s-a răspândit creştinismul la început vorbea cu preponderenţă limba greacă, în care peşte este „ichtios”, acesta era folosit ca semn de recunoaştere pentru că literele sale formează iniţialele de la „Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul”.
În treacăt sunt atacate şi alte persoane sau evenimente biblice, cum ar fi Moise sau Potopul. Despre acesta din urmă, autorii filmului arată, pentru a demonta istorisirea din Vechiul Testament, că se regăseşte în multe alte credinţe, cel mai la îndemână în Epopeea lui Ghilgameş. Lucrul este atestat demult de istoricii religiilor, însă unii dintre ei au ajuns la o concluzie destul de diferită de cea din „Zeitgeist”. Dacă un acelaşi eveniment este descris în mai multe culturi de pe pământ, dintre care unele nu s-au aflat niciodată în contact, nu este oare un indiciu că acel eveniment sau măcar ceva în felul lui s-a petrecut cu adevărat în timpuri preistorice?
Logica internă a credinţei învaţă că, dacă toată istoria omenirii se învârte în jurul evenimentului central al Întrupării lui Hristos, toate întâmplările ei au, pe lângă elementele concrete, faptice, şi o încărcătură simbolică. Mai multe personaje din trecut sunt prototipuri, simboluri, preînchipuiri ale celor ce au fost după ele sau ale celor ce vor fi. Hristos Însuşi îl înfăţişează pe Sfântul Ilie ca prototip al Sfântului Ioan Botezătorul, iar pe proorocul Iona, care a stat trei zile în pântecele unui monstru marin, ca simbol viu al morţii şi învierii Fiului lui Dumnezeu. Sesizând asemănarea (care, de altfel, se opreşte într-un anumit punct) dintre Iosif şi Iisus, filmul încearcă să facă din ea încă o dovadă a falsităţii istoriei creştine. Însă simbolism există nu numai în Scripturi, ci şi în natură, la tot pasul. Ciclul anotimpurilor este simbol pentru ciclul vârstelor omului, însă ar fi absurd să susţinem că, din această cauză, omul e o invenţie!

Iisus Hristos ca Persoană istorică

În cele din urmă, „Zeitgeist” merge, deşi printr-o altă metodă, pe aceeaşi linie pe care au mers, acum un an sau doi, pseudo-dezvăluirile lui James Cameron. Regizorul pretindea că ar fi găsit mormântul Sfintei Familii, ceea, ce, evident, ar fi dărâmat orice învăţătură despre Înviere. Oamenii de ştiinţă au demonstrat repede falsul, dar acest lucru a fost anunţat discret în presă, în timp ce aşa-zisa descoperire a avut parte de o largă acoperire media. Văzând că nu pot dărâma prin argumente „ştiinţifice” Învierea lui Hristos, dar animaţi de acelaşi duh, realizatorii „Zeitgeist” încearcă să ne convingă că Iisus nici măcar nu a existat ca persoană istorică. Deşi istoricii romani Tacit şi Suetoniu Îl menţionează în scrierile lor, noii contestatari susţin că ei s-ar fi referit la un substantiv comun (Hristos, în ebraică Mesia, înseamnă uns, consacrat) şi nu la Persoana lui Iisus. Cu toate acestea, legătura pe care respectivii o fac între Hristos şi cultul creştin este, după părerea noastră, suficientă pentru a înlătura îndoielile. Pliniu cel Tânăr, proconsolul Bitiniei, într-o scrisoare către împăratul Traian, vorbeşte despre creştinii care Îl adorau pe Iisus, argument suficient pentru a demonta teoria conform căreia Iisus ca persoană istorică a fost „fabricat”, din raţiuni politice, în timpul domniei lui Constantin cel Mare. Mai este şi mărturia importantă a istoricului evreu Iosif Flaviu. Despre aceasta ni se spune în „Zeitgeist” că oamenii de ştiinţă i-au demonstrat inautenticitatea. Minciuna devine evidentă. Mărturia lui Iosif Flaviu din „Antichităţile iudaice” are două părţi. Una, la capitolul XX, 9, 1, unde aminteşte despre uciderea lui Iacob, „frate al lui Iisus Hristos”. Aceasta nu a fost contestată niciodată de nici un om de ştiinţă! A doua, la capitolul XVIII, 3, 3, Îl menţionează pe Iisus ca făcător de minuni şi învăţător al adevărului. Doar în privinţa acesteia există controverse, pentru că Iosif Flaviu nu era creştin şi deci este greu de înţeles cum ar fi putut susţine aceste lucruri. Deci oamenii de ştiinţă PRESUPUN – nu au demonstrat fără putinţă de tăgadă – că mărturisirea despre Hristos ca învăţător al adevărului la Iosif Flaviu ar putea fi o adăugire târzie, însă NU PUN LA ÎNDOIALĂ mărturiile istoricului despre existenţa lui Iisus Hristos ca persoană istorică.

Concluzia filmului şi concluzia noastră

Concluzia primei părţi a filmului este, după cum am amintit, că învăţătura creştină a fost fabricată şi oficializată în scopul consolidării puterii politice de împăratul Constantin cel Mare. Este un argument preluat – paradoxal! – de la secta neoprotestantă a adventiştilor, care deşi Îl mărturisesc pe Hristos, susţin că instituirea duminicii ca zi de cult datează din timpul acestui împărat roman. Cu toate acestea, încă din primele secole creştine ni se păstrează nenumărate scrieri creştine, iar miile de martiri ucişi de puterea romană în timpul persecuţiilor (dintre care, printre cele mai sângeroase, cele ale lui Nero şi Diocleţian) demonstrează clar că învăţătura şi credinţa existau cu mult înainte de anul 313, când le-a fost acordată libertatea de către Constantin cel Mare. Mai mult primul Sinod Ecumenic, ce a avut loc la iniţiativa acestui împărat în anul 325, la Niceea, nu a „inventat” noua învăţătură oficială a Imperiului, ci doar a precizat un punct important al credinţei în faţa apariţiei unei erezii. Mai departe, „Zeitgeist” ne spune că Vaticanul deţine adevărul, dar că se foloseşte în continuare de creştinism, pentru a controla societăţile. Lăsând la o parte faptul că este ignorată în întregime Ortodoxia, deşi aceasta reprezintă, chiar şi din punct de vedere strict numeric, o importantă parte a creştinismului, care nu a practicat persecuţiile sau cruciadele de care e plin catolicismul, filmul nu reuşeşte să explice cum este controlată societatea contemporană prin creştinism, atâta timp cât se poate observa cu ochiul liber că valorile prin care sunt guvernate atât piaţa cât şi viaţa oamenilor sunt complet străine învăţăturii creştine despre iubirea de Dumnezeu şi de aproapele.
Prima parte a filmului „Zeitgeist” este un atac slab argumentat şi incoerent împotriva creştinismului, dar cu toate acestea un atac ce se bazează pe scenografia prezentării argumentelor, ca într-un spectacol de sunet şi lumini, şi pe pretenţiile ştiinţifice ale acestora, uşor de înghiţit de un public ale cărui singure surse de informare sunt reprezentate de televizor şi internet. Oricine cercetează atent şi onest va vedea, chiar dacă nu este un adept al creştinismului, că argumentele filmului sunt bazate strict pe scoateri din context, conexiuni forţate şi, mai ales, pe minciuni şi falsuri istorice şi mitologice. Acestea sunt cu atât mai periculoase, cu cât scopul lor este dublu, de a-i îndepărta pe oameni de învăţătura lui Hristos şi de a-i face receptivi la un alt fel de spiritualitate, „în care omul vrea să devină Dumnezeu prin el însuşi. Deci, în realitate (...) o formă de gnosticism care poate merge până la a lua forme de păgânism, ca de exemplu cultul naturii, astrologia, magia şi toate formele de spiritualitate orientală şi credinţe”. (Pr. Symeon) Părţile a 2-a şi a 3-a ale filmului arată o evoluţie cu atât mai tulburătoare.

54 comments:

Anonymous said...

zeitgeist este un alt film alambicat gen codul lui da vinci si alte productii care au un scop clar si o provenienta prozaica: exista niste smecheri - relativ / sau chiar culti- scriitori de regula care furnizeaza asa numitele scenarii bomba ale secolului. ai vazut zeitgeist? nu , atunci esti un troglodid ba baiatule , ar spune orice tanar student sau elev care bineinteles crede in conspiratii mondiale.lor li se adreseaza aceste filme, carti etc. dar mai vizeaza si refulatii anilor 60 -70, generatia flower power mai ales. s-a mai intamplat in jonestown cu crimele acelea oribile . mereu va exista o masa de manevra care mai si plateste informatiile pretioase(cu bani sau cu moartea). nu cred ca au vreo sansa sa zguduie lumea crestina mai mult decat imputitii de islamici care o fac chiar pe fata.

Paul Slayer Grigoriu said...

Problema, pe care o voi aborda de altfel in partea a doua a acestui post, este ca partile a doua si a treia sunt foarte plauzibile. De aici, diferite interpretari. Dar revin.

Anonymous said...

Paul, daca partile 2 si 3 sunt plauzibile atunci si prima parte e pentru ca toate se bazeaza pe interpretari subiective. La fel ca si celalalt "mare" film despre adevaruri ascunse, What the f--- do we now, prind la oamenii care cred ca orice documentar e adevarat. Cel mai interesant e ca oamenii care pun botul la astea sunt cei care se cred open-minded si care pun o mare baza in stiinta, dar nu fac nici un pas sa confirme dintr-o alta sursa.

Paul Slayer Grigoriu said...

@Polonicul mov: Partile a doua si a treia au elemente verificabile care arata ca, chiar daca lucrurile nu sunt, poate, exact asa, exista ceva la mijloc care nu se leaga. In schimb partea I nu se bazeaza (doar) pe interpretari subiective, ci in mare masura pe informatii false.

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Paul Slayer Grigoriu said...

Recomand accesarea link-ului de mai sus. Uneori ironia - atunci cand e bine tintita si argumentata - e cel mai bun mijloc de demascare a falsurilor cu pretentii de adevar... absolut.

Unknown said...

Felicitari pentru comentariu. Excelent. Era mai mult decat necesar! Teologii nostri inca nu s-au ostenit sa dea lamuriri, desi aveau instrumentarul la ei...

Laurentiu
www.laurentiudumitru.ro/blog/

Anonymous said...

Zeitgeist e o mare pocnitoare. Am citit destule despre ocultism si astronomia premedievala si nu am gasit nimic in scrierile veridice sa fie impotriva cuvantului Mantuitorului. Creatorii filmului clar stapaniti de dracul dezadajduirii. Paul, stii cum sunt oamenii pe afara in legatura cu pseudospiritualismul asta de care dau dovada? Iata, mici intamplari. Treceam pe langa catedrala orasului si 3 tineri discutau cu voce mare "God is shit". ca nu face nimic, si pleiada de conceptii false din asa-zisul curent new-age. Am vorbit o ora cu ei incercand sa aflu macar motivele de ce cred asta cu tarie. Aici unde stau eu sunt oameni din toate natiile si de toate religiile. Daca era un mediu foarte academic, aparea un tip de spiritualitate civila, unde exista Dumnezeul nedefinit. Toti stiu ca exista, dar refuza sa-i dea forma din respect pentru El si pentru colegii din mediu. Dar cand in acelasi loc, unul trage intr-o hăis si altul cea, lipsa de disciplina si dezinteres total fata de cuvantul Lui isi pun amprenta: anumiti practicanti de la crestinismul reformat nu vor sa accepte faptul ca la inceput era un singur fel de crestinism, cum au stabiliti Sfintii Parinti la preacunoscutul Sinod.
este foarte dificil aici. pe de alta parte, din cauza multiculturalismului, bata-l vina ca nu sunt de acord cu asa ceva desi e singura solutie momentan, preotii sunt dispusi sa accepte taote formele de crestinism in locul lor de rugaciune. Pe scurt, ne baga in aceeasi oala. Si suparare mare daca refuzi sa te rogi in astfel de conditii. De unde mania cu trimisul ajutoarelor catre "tari din lumea a 3-a" prin stiu eu ce companii aparent de caritate cand ei nu vad raul cel mai mare? De ce se vorbeste incontinuu de rasism, sclavie, si multiculturalism, cand raul important este cu mult deasupra acestor probleme care exista, dar nu merita atentia care li se acorda. Oamenii se inhama la diverse munci si sunt tratati ca niste argati pe nedrept, iar ei vorbesc de sclavia fizica dintr-o tara foarte indepartata. oare nu sunt mai liberi oamenii care sunt fortati la munca bruta decat oamenii care L-au alungat pe Sfantul Duh de bunavoie? eu sunt perfect constient ca banii sunt un rau necesar, dar goana asta furioasa de aici e groteasca la cel mai inalt nivel. In Romania, raul e foarte mic: un oarecare pe strada iti da cu o bata in cap ca sa-ti fure stiu eu ce maruntis. Aici nimeni nu te loveste, te face sclav la princiile lor, si daca nu te conformezi, ramai fara bani. Am auzit mai demult la emisiunea pr. Eugen la radio dobrogea (http://www.onradio.ro/radio-dobrogea.html) un citat despre antihrist, ca sa parafrazez, acesta se intampla cand efectiv nu ti se permite sa-L marturisesti pe Hristos.
Nu e atat de rau. oamenii sunt deschisi si intelegatori, poate chiar mai mult decat compatriotii nostri care sunt atat de dusmanosi si necooperanti uneori. Daca un ticalos ca mine ii va ajuta sa inteleaga macar iubirea Lui, ca de la asta a pornit Zeitgeist, poate vor ajuta si ei la randul lor pe altii. Doamne ajuta!

si da, imi e greu fara familie si cei iubiti, dar imi este cel mai greu fara Sfanta Liturghie!
Am intrat in catedrala si nu am simtit nimic sa ma ataseze de ea: piatra rece si intunecata, scris cu litere mari pasaje inafara contextului din Evangheliile protestante, si foarte multa arta postimpresionista care vrea sa simbolizeze ceva. In Biserica Ortodoxa nu ai simboluri. Icoanele nu reprezinta nimic. Toate imaginile sunt modeste si reprezentarea(stelele, cerul, Sf, Treime, s.a.m.d.) lor poate fi inteleasa si de un prunc. nu e de mirare ca ilustratiile din basmele vestice au preluat modelul oriental de litografie! In contrast, intr-o astfel de biserica, privesti golul, admiri ambalajul, si treci mai departe. M-a socat faptul ca in pronaos era un bolovan din Betleem cu diverse materiale textile frumos colorate impaturite. Mi-a luat vreo 10 minute(!?) sa ma prind ca era rerezentata scena Botezului Mantuitorului. Preotul de servici nu stia ce reprezinta.

Pentru ca nu sunt atat de familiarizat cu scrierile ortodoxe, imi voi permite sa citez din King Crimson:
"
Im on the outside looking inside
What do I see
Much confusion, disillusion
All around me.
"
p.s. Salutari, n-am mai vorbit de demult. ma gasesti pe void[catre]ze.ro

Anonymous said...

Am auzit de multisor de filmul asta dar am fost ca de obicei reticent in a imi pierde vremea urmarind o chestie super laudata. Prezentarea ta insa ma face sa ii dau o sansa cu speranta marturisita de a te putea contrazice :).Am observat insa o chestie, blamezi mult elementele subiective uitand ca tu vorbesti clar dintr-un punct de vedere la fel de subiectiv, din punctul de vedere al crestinului.

Paul Slayer Grigoriu said...

@Peccatum: Intentionat am facut in comentariul meu o separatie foarte clara intre ceea ce spune credinta si ceea ce e evidenta. Adica nenumaratele inadvertente sau referinte culturale inexistente.

Anonymous said...

Ai uitat sa mentionezi un lucru: credinta crestina (in special cea ortodoxa) este chiar mai putin sustinuta de dovezi decat "Zeitgeist".

Anonymous said...

PS: Sunt ateu si nu sunt fan Zeitgeist, de fapt mi se pare o fabulatie exagerata.

Afirmatiile extraordinare cer dovezi extraoardinare, iar Zeitgeist face multe afirmatii pe care nu le sustine corect.

Cu toate astea recunosc faptu' ca pentru afirmatiile extraordinare ale religiei crestine nu exista in spate nici macar suficiente evidente istorice normale, ce sa vorbesc de necesitatea deturnarii ordinii naturale.

Paul Slayer Grigoriu said...

Personal, nu am nevoie de dovezi "palpabile" pentru a crede in ceva. Sunt multe lucruri - de la iubirea materna pana la existenta lui Eminescu - pentru cunoasterea carora cele sase simturi nu ma ajuta cu nimic. Cu toate acestea, cautand, gasesti si indicii concrete pentru realitatea crestinismului. Dar Hristos e un gentleman - nu se baga cu forta in casa nimanui, doar sta la usa si bate.

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

@marian: la mine pe blog, tlp intra direct in spam. fara nici o dialectica. din ce bolboroseste el acolo, nu stiu daca macar asta i-ar produce vreo placere...

Anonymous said...

@paul: offtopic
In Rost-ul pe septembrie este un articol intitulat "Poate exista un gentleman crestin?" :)
Este o traducere dupa Karl Lowith, text care se termina asa:
"Gentleman-ul crestin al lumii crestine nu este decit un caz din multe altele care indica o confuzie generala de principii. Am putea intilni un gentleman crestin in care si oase, ca pe o realitate sociala, insa el nu exista si in duh si nici la nivelul principiilor crestine".
Fireste, Lowith, spre deosebire de tine, nu a apucat sa citeasca nimic din Monahul de la Rohia :)

Paul Slayer Grigoriu said...

@Alexander - gand la gand, si eu tot la asta ma gandeam in ultima vreme. Desigur, daca ar fi inteles gentleman-ul in sensul lui Steinhardt, Loewith i-ar fi dat dreptate.
In alta ordine de idei, atata timp cat sunt exprimate civilizat, respect si opiniile cu care nu pot fi nici in ruptul capului de acord.

Anonymous said...

Vazut filmul. Interesant, mai ales partea privitoare la finante, acolo am ''agatat'' multe informatii pe care nu le stiam si pe care recunosc ca dupa film le-am cautat pe internet. Conspiratia 9/11 e o teorie interesanta dar subtire tare la dovezi, Asta e si problema acestui documentar, prezinta lucruri mai putin stiute dar 110% reale cu aceeasi hotarare si cu aerul de sentinta cu care prezinta si lucruri ce reprezinta in cel mai bun caz niste teorii on progress in cel mai rau niste teorii exotice.Partea cu demistificarea crestinismului nu m-a prins foarte tare probabil datorita faptului ca aceasta argumentatie imi era familiara de multi ani. Intradevar argumentatia de demistificare a crestinismului este naiva in multe momente, ignorarea unei ramuri enorme a crestinismului precum ortodoxismul nu e ok dar trebuie sa avem in vedere si publicul caruia ii este adresat filmul in principal, un public in general needucat pentru care informatiile cuprinse in acest documentar reprezinta cantitativ mai mult decat au adunat poate in ultimii 3-4 ani de zile in total. Daca vrei sa aduci o urma de cunostere gloatei, o faci cu lucruri captivante chiar daca uneori not enterily true, sunt oameni care sunt la ani lumina de a putea aprecia o discutie bazata pe argumente subtile sau de nuanta.Intr-un fel cum spunea un alt comentator de aici e un echivalent al cartii lui Dan Brown cu singura exceptie ca prezentarea din Zeitgeist e mult mai facts based. Vad ca multi credinciosi se plang in ultimul timp de ofensiva informatiei reale sau fictionale ce ataca chiar baza credintei. Poate ca acestia deplang ''frumoasele'' vremuri cand necredinta era de neconceput, cand omul credea pentru ca ''trebuia'', poate deplang deriva societatii din ziua de azi care a uitat de bunul si imbatabilul crede si nu cerceta. Eu vad asta mai degraba ca o deprogramare ,facuta nu mereu cu mijloace corecte, a celor care inainte sa aiba sansa de a alege sunt botezati si apoi crescuti sa creada in biserica si in versiunea post year 0 a divinitatii.

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

...societatea europeana. Beeeeeiii , care dintre ele???? S/au deschis spre inovatie...Nu tati, au plecat de prin 1000 toamna si s/au apucat sa cerceteze, disece, contrazica biserica, etc. Scopul??? Descoperirirea lui Dumnezeu in tot si toate. Astazi tu ii dai numele de inovatie. E o varianta. Nu mai fi atat de patimas!!!!
Io l/as intreba pe prof. Cornel Dinu..
Inchei cu traditionalul "Eyes of a Shadow"!!!!!
MARIAN
Daca vrei sa vb. intaratat , da/mi un semn.

Fratello Metallo

Anonymous said...

P.S
Ar trebui sa vb si despre banda rulanta a lu' Henry Ford care a in ventat diviziunea muncii????:)))

Fratello Metallo

Anonymous said...

Daca vreti ceva si mai interesant...
http://www.metalfan.ro/articol.php?sectiune=2&id_doc=458&an=2008&pagina=1&luna=9&lng=1

Fratello Metallo

Anonymous said...

"Doar prin hazardul inconştient social nu se putea ajunge în sfere atât de aureolate şi în plan financiar" Cornel Dinu

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Cand o sa lasi fanatismele astea cu "civilizatia crestina", "lumea lu' Dumnezeu" mai vorbim. De ce lumea crestina care crede in Dumnezeu e mai pizdoasa decat lumea islamica care crede in Allah???? Poate nu te/ai prins ..DAR DUMNEZEU ESTE UN NUME PENTRU DUMNEZEU!!!!!! DUMNEZEU NU ESTE NUMAI CRESTIN!!!! Clerici bisericii cercetau??????? Giordano Bruno si alti bajeti d\astia erau cu biserica , nu e asa???
CREDINTA NU INSEAMNA FANATISM!!!!!!
De ce numai clericii si bogatani aveau acces la carti??? Sa/ti zic io. CA SA CONDUCI PROSTIMEA!!!! CE USOR E SA O CONDUCI. CAND PROSTIMEA SE DESTEAPTA ISI PUNE INTREBARI. E, ACU E MOMENTUL CAND APARE INCHIZITIA SI LE SCOATE INTREBARILE DIN CAP! LA ASTA TE REFEREAI???
P'ala care e ateu...l/ai porcait in fel si chip. El daca nu scrie cu Dumnezeu inainte, nu are ce cauta. Asa e???
"Pentru că în civilizaţia creştină lumea este creaţia lui Dumnezeu şi poate fi cercetată." si ce ..restul lumilor nu sunt creatia lui Dumnezeu??
MAESTRE ... ESTI LIMITAT!!! PAREREA MEA. HIC!!

RASPUNSUL PENTRU INDIA, CHINA, AFRICA...PENTRU CA ERAU COLONII ALE LUMII CRESTINE!! AU APLICAT ACELASI SISTEM CU CEL DESCRIS DE MINE MAI SUS LA CAPITOLUL .."CUM SA CONDUCI PROSTIMEA"
TU CARE ESTI ASA DE FANATIC CU DUMNEZEU, IL JUDECI PE ALA ATEU????

Fratello Metallo

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

..AI UITAT DE INDIA SI AFRICA!!!

Avans tehnologic cu ce compari?? cu arme??

PENTRU VREMURILE RESPECTIVE...INFINITATEA LUMINII E UN LUCRU ADEVARAT!!!! CUM CALCULAI TU??? PAMANTUL CARE ESTE PLAT E UN ADEVAR???
REFERITOR LA CHINA, ESTI SIGUR CA SUNT INAPOIATI??? IN COMPARTIE CU CE?? CU NOI CRESTINII?? AZTECII SI MAYASII ERAU INAPOIATI??? SUMERIENII, MESOPOTAMIENII SI ALTII, TOT ACOLO II BAGI??

IMPERIUL ROMAN CEL NECRESTIN...TOT INAPOIAT ERA???

CUM AM PIERDUT NOI CADRILATERUL?? CUM AM PIERDUT REPUBLICA MOLDOVA??? CINE A INTORS ARMELE, CAND ERAM ALIATI???? BULGARIA, UNGARIA SI RUSIA. CUM AM DEVENIT NOI COMUNISTI?? CINE NE/A DAT UN PICIOR UN CUR..ASTEPTAND AMERICANII???
CINE A LUAT PRAFUL DE PUSCA DIN CHINA SI LA TRANSFORMAT IN ARMA????? IN CE SISTEM CIFRIC SCRII SI SOCOTESTI??? SIGUR DE LA UNII INAPOIATI NECRESTINI!!
AS CONTINUA IN STILUL ASTA DAR...AM DE FACUT MANCARE!

SHALOM!!


PS. EL S/A DECLARAT ATEU..DACA CITESTI CU ATENTIE. M/AM UITAT DE 2 ORI PE BLOGUL LUI,inainte sa scrii tu, DAR NU IN ACEASTA DIRECTIE ERA DISCUTIA NOASTRA.
ESTI PATIMAS SI TRUFAS SI AR TREBUI SA/TI DEA DE GANDIT.

Anonymous said...

Fratello Metallo

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

Sunt la fel da ateu pe cat esti tu de satanist. MAI PRCIS SUNT ADEPT AL SECTEI "MARTORII LU' DARWIN"
Nu l/am tocit, l/am citit cat sa iau un 5. SE PARE CA TU ESTI FOARTE LA CURENT CU MANULALUL ACELA.PE VREMEA ACEEA TU CITEAI DIN MANUALE ALTERNATIVE. RESPECTUL MEU!
APROPOS, MARE TARA ETIOPIA.
CORTEZ SI CEI 400 DE OAMENI, CU CEA AU SUPUS ACEA LUME?? CU ARME DE FOC! De unde pref de pusca?? De la niste prosti care au fost calariti Ginghis Khan. E..., a fost crestina ocupatia, nu ia ocupat complet. Le/a lasat o bucata libera ca sa se mai amuze din cand in cand la un mic jaf.

REFERITOR LA CUM A OCUPAT CORTEZ..
Io sunt sigur ca au scos crucea, le/a pus/o pe ochi si aia au murit deorece erau pagani sau satanisti. Probabil ca exista si o explicatie d'asta prin manualele alternative de istorie.Pentru tine civilizatia este capaciatea unora de ai supune fortat pe altii deoarece poseda niste arme mai bengoase. FOARTE CIVILIZAT.
Sa/ti zic ca OPEC, deocamdata, dicteaza bunastarea crestina?? Ca depinde de niste nenorociti de arabi?? Cum se face ca le/a dat Dumnezeu atat de mult petrol? Stai ca mi/am amintit. Creatia lu' Dumnezeu s/a oprit la crestinism. Acolo Allah e mare barosan.

Ce religie crezi ca aveai daca te nasteai intr/o tara islamica?? Tu esti crestin (sau satanist, ca nu mi/e clar) prin revelatie proprie sau ca te/ai nascut intr/o tara crestina?

PAX.
FRATELLO METALLO

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

VIVAT! :))) ACU STIU DE CE IMI PLACE Iron Maiden - The Assassin. Mercic pentru revelatie.

Frtello Metallo (Grigore de dupa Ureche)

Anonymous said...

@paul: fa si tu niste "moderare" de comentarii :)

Anonymous said...

@marian mhm Mi se pare simplist sa consideri ca evolutia civilizatiei europene are la baza crestinismul. Motivele sunt urmatoarele:
1.De ce asa zisa superioritate pe care o poate asigura un mediu crestin pentru dezvoltare s-a facut simtita abia in ultimii 600 de ani, de ce nu inainte, la urma urmelor crestinismul avea deja aproape un miliniu si aproape jumatate de existenta.
2.Dezvoltarea accelerata a lumii europene a inceput in fapt cu adevarat in momentul in care influenta covarsitoare a bisericii a inceput sa scada. In ultimele 2 secole Europa este cu adevarat un teritoriu laic si surpriza in ultimele doua secole progresul tehnologic depaseste ca volum si calitate tot ceea ce inseamna inovatie since the beggining of mankind. Daca tu esti subiectiv si privesti situatia in perpectiva o sa vezi un adevar foarte simplu,epoca credintei moare, s-a imbolnavit, a progresat incet dar acum procesul s-a accelerat, dovada sta si faptul ca numarul celor ce intra in interactiune cu biserica pentru motive de credinta nu de superstitie sau conventie sociala scade drastic si mai mult decat atat calitatea celor ce fac asta scade, oameni inteligenti precum Paul in biserica devin din ce in ce mai rari.
3.De ce au stagnat civilizatiile mentionate de tine?Pentru ca au esuat in a accepta ca fara o soscietate profund laica progresul nu poate exista intr-un cuantum multumitor. China nu a progresat datorita marimii sale, China a fost mereu un teritoriu inchis,suficient siesi.Uitandu-ne tot spre Orient avem japonia care din momentul renuntarii la un sistem inchistat cum a fost cel al impparatului a surclasat in cateva decenii tehnologia europeana (asta inseamna ca taoismul shinto sau buddhismul sunt superioare?)
In alta ordine de idei, vad ca te tot cantonezi in ideea ca ateii sunt un produs al bolsevismului.Wrong my friend, ateismul nu a fost inventat de bolsevici, doar popularizat intr-un mod nefericit , adesea cu argumente stupide , dar asta e un lucru de inteles, mereu trebuie sa ai in vedere masa careia te adresezi.

Anonymous said...

MARIAN, SI CU ASTA INCHEI POLEMICA, TE/AI UITAT PER ANSAMBLU LA FILM??? SUNT CAM 3 PARTI. CEA DE CARE DISCUTAM ESTE PRIMA. DACA TE UITI SI LA CELELALTE 2, O SA CAPETI RASPUNSURILE PE CARE TU LE ASCUNZI IN IDEEA DE: bolsevism, ateism, crestinism...etc. NU INSEAMNA CA SUNT DE ACORD CU CEEA CE S/A SUBLINIAT IN PRIMA PARTE, CU ANUMITE DATE, FAPTE, ETC.

PAUL, SCUZE PENTRU DISCUTIILE PE CARE LE/AM PURTAT CU MARIAN PE BLOGUL TAU, DAR CAND UN INDIVID ISI AROGA DREPT DE JUDECATOR SI ARUNCA IN DREAPTA SI IN STANGA CU TOT FELUL DE INVECTIVE NU POT STA DEOPARTE. TREBUIE CA FIECARE SA AVEM OPINII EXPRIMATE CIVILIZAT FARA TEAMA UNUI OM , CARE ARE ACELEASI DREPTURI PE BLOGUL TAU, SI IMPARTE LUCRURILE DUPA CUM LE/A MASURAT CU RIGLA: "SUNT SAU NU IN CONCORDANTA CU ADEVARUL PE CARE IO IL STIU sau le/am citit in carti nebolsevice!!"

FELICITARI PENTRU INITIATIVA SUBIECTULUI PROPUS SI SPER SA DISCUTAM FILMUL PER TOTAL.


Fratello Metallo

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

@marian. Nu prea esti kosher mister, ai tendinta sa ignori argumentele contra care nu iti convin:P. Am sa iti raspund la ce ai zis mai sus. Nu cred ca e cazul sa facem comparatie intre atrocitatile crestinismului si cele ale umanismului intrucat crestinismul este mult mai patat din punctul asta de vedere. Nu sustin indoctrinarea actuala, nu cred ca e cazul ca dupa mii de ani de narrow mindness datorat diferitelor credinte in Dumnezeu si/sau Dumnezei sa inlocuim indobitocirea cu alta ceva mai eclectica si rafinata.

IT Psihoterapia said...

da' de asta ce mai zici?
http://www.realitatea.net/preoti-ortodocsi-greci-si-armeni-s-au-incaierat-in-biserica-sfantului-mormant-din-ierusalim---vezi-video_386271.html

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Paul Slayer Grigoriu said...

@Marian/Anonymous/"Fratello Metallo": Bati campii cu o gratie de nedescris, frate. "Au inceput sa cerceteze, sa disece, sa contrazica Biserica pentru a-L gasi pe Dumnezeu in tot si in toate" - nu, zau? Asta e probabil interpretarea in cheie ezoterica pe care o dai tu. Dumnezeu e personal, nu vreo esenta fara nume. Hristos spune despre Biserica Sa ca e "trupul Lui". . Sa-mi arati si mie unde spun atacatorii Bisericii ca Il cauta pe Dumnezeu. Care Dumnezeu? Cel pe Care Il cunoastem prin Hristos sau vreo inventie de-a deistilor, panteistilor, imprumutate de pe la orientali? Pentru ca, vezi tu, daca acceptam existenta lui Dumnezeu, inseamna ca acceptam si adevarul Lui, care e unic. Cu alte cuvinte, atata timp cat islamul, budismul si crestinismul predica lucruri nu doar diferite, ci adesea total opuse despre Dumnezeu, reiese ca fie toate mint, fie o varianta este adevarata si celelalte false. "Dumnezeu nu e numai crestin" spui tu. Dar ce e? Un tolerant modern, care isi schimba esenta si infatisarea dupa cum crede fiecare, de la baptisti la zulusi? Eu unul prefer sa cred in Hristos, de la cap la coada, nu selectiv, cat imi convine mie. Si crezand in Hristos (de la care vine numele "crestin"), cred ca celelalte credinte sunt pline de rataciri - e logic, si a fi ilogic in numele "tolerantei" si al "ratiunii" nu e onest din punct de vedere intelectual. O tot dai cu Inchizitia, uitand ca Inchizitia nu a existat decat in Apus, acelasi loc unde a aparut si acel progres stiintific pe care atat il lauzi.
@Peccatum: Apreciez onestitatea argumentarii, desi in problema crestinismului ne situam pe pozitii opuse. Trebuie insa sa-ti atrag si eu atentia ca "crede si nu cerceta" nu are nimic de-a face cu crestinismul, este genul de lozinca folosita pentru a-l discredita, in timp ce inca din Noul Testament Hristos indeamna la "cercetarea Scripturilor". Iar ascetica ortodoxa, in progresul spiritual, presupune si o faza de contemplare a ratiunilor dumnezeiesti din natura (creatie), o cercetare a lor - dar in rugaciune, nu pur empiric - pentru intuirea ratiunilor divine. Unii dintre teoreticienii-traitori ai acestor lucruri au enuntat in secolul XIV adevaruri pe care si stiinta le-a descoperit, cu vreo 6 veacuri mai tarziu. Crestinismul nu e terenul cel mai propice pentru dezvoltarea unei civilizatii tehnologice, insa o incurajeaza pe aceasta doar impreuna cu o folosire rationala a acestei tehnologii - lucru la care, dupa cum observi, am esuat in mod catastrofal. Da, tehnologia a cunoscut in ultimii ani progrese uriase, dar nu acelasi lucru se poate spune despre ratiunea umana, care - se observa cu ochiul liber - decade pe zi ce trece si isi foloseste cuceririle stiintifice in scopuri autodistructive.

Anonymous said...

Hai ca m-ati distrat ...

Cheerz,

L.

Anonymous said...

Din punct de vedere (pur) tehnic, logic, rational religia teista nu are nici un scop. In realitate este un bun mijloc de a controla masele. O societate indeajuns de evoluata poate trai foarte bine *fara* aceasta fabula al carei scop la urma urmei eu nu il inteleg (poate ca sunt eu un om care cauta explicatii pentru acele povesti fantastice?). Drept urmare tin sa mentionez ca filmul trebuie luat ca un bun prilej de a verifica ce fel de bullshit-uri se mai arunca pe Internet in ultima vreme. Documentati-va si trageti singuri concluziile. Celor care iau atitudine la astfel de filme: care e scopul? ce aparati? wtf?! E bine ca astfel de productii (nu ma intereseaza neaparat dovezile aduse si autenticitatea lor) mai pot sa suscite interesul unora. Cei care iau totul de bun ... e treaba lor. Din punctul meu de vedere religia e un lucru care intr-o societate avansata (nu doar tehnic) nu isi are/gaseste locul.

Paul Slayer Grigoriu said...

@Iulian: Din punct de vedere logic si rational, setea de infinit a omului, sentimentul eternitatii, setea dupa altceva decat existenta materiala isi cer raspunsul. Scopul religiei - oricare ar fi ea - este sa ofere raspunsul respectiv. Daca reuseste sau nu, e alta discutie.
Nu stiu cum definesti tu o "societate indeajuns de evoluata", dar stiu ca fabulele au avut totdeauna un rol educativ si fomativ, cu valoare peste timp. Caci Esop, de pilda, sau LaFontaine, sunt la fel de actuali astazi ca si atunci cand au scris. Nu vreau sa intelegi ca as socoti crestinismul o fabula, dar daca tu asa il privesti, iti atrag atentia ca fabula este un izvor de intelepciune aproape atemporala.
Cat despre scopul meu, e acelasi pe care il mentionezi si tu, chiar daca privim lucrurile din perspective diferite: n-as vrea ca oamenii sa creada ca tot ce zboara se mananca.

IT Psihoterapia said...

nu poti sa spui ca religia nu isi are rostul...e ultimul (sau primul) refugiu impotriva alienarii intr-o societatea dezumanizata, tehica, etc; ce ne facem insa cu oamenii care o slujesc?!

kafka said...

Daca tot sustineti religia asta atat de mult, un lucru neinsemnat,cum se face ca toti marii filosofi erau atei,sau liberi cugetatori ?Au argumente prea bune si voi le numiti neadevarate?Va intreaba despre dinozauri?nu aveti raspuns. Ca in biblie se fac erori mari gen soarele se invarte in jurul pamantului.Nici asta nu e argument elocvent? stiinta greseste...NU?

IT Psihoterapia said...

@kafka: Viata fara credinta e alienare si foarte curand, moarte; ca soarele se invarte in stanga sau dreapta,conteaza mai putin.

kafka said...

Atunci nu mai criticati un documentar..daca nu traiati o frustrare si nu ar fi fost niste adevaruri nu interveneati cu comentarii pur si simplu o lasati ca pe o parere a unora..

IT Psihoterapia said...

daca e sa critic ceva, sunt doar doua aspecte: speculatia si comercialul din documentar; atat :)
restul e...documentar?

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
Paul Slayer Grigoriu said...

@Kafka: unde scrie in Biblie ca soarele se invarte in jurul pamantului? Oare puteti vreodata sa va opriti din vorbit dupa ureche, cu baze culturale de pe animax?

Donkeypapuas said...
This comment has been removed by the author.
aeon said...

se pot obtine mai multe informatii despre aceasta minciuna si in
http://aeonro.blogspot.com